Zarejestruj się

Aby dyskutować we wszystkich kategoriach, wymagana jest rejestracja.

 

Vanilla 1.1.4 jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

  •  
   CommentAuthorpetomasz
  • CommentTimeOct 1st 2006 zmieniony
   permalink
  Szanowne Panie,

  Podstawowym wskaźnikiem płodności w większości metod naturalnego rozpoznawania płodności (choć nie we wszystkich!) jest temperatura, a dokładniej podstawowa temperatura ciała oznaczana skrótem „ptc” lub „PTC”. Ze względu na duże znaczenie tego wskaźnika, ważne jest szczególnie poprawne mierzenie temperatury, by jej interpretacja była miarodajna.
  Poniżej podajemy kilka zasad, które powinny być przestrzegane, by wykres temperatury mógł być właściwie zrozumiany i poprawnie zinterpretowany przez wszystkich użytkowników i czytelników.

  A. Definicja i typowy przebieg zmian temperatury

  1. Podstawowa temperatura ciała jest to temperatura zależna od przemiany materii w okresie maksymalnego spokoju, dlatego nazywana jest też „temperaturą spoczynkową”.

  2. Temperatura reaguje bardzo szybko na zmiany hormonalne w organizmie. Do szczególnie ważnych dla nas należy reakcja na wydzielanie progesteronu, rozpoczynające się często wraz ze szczytem LH poprzedzającym owulację o 9-36 godzin. Może czasem już przed owulacją doprowadzić do pierwszego wzrostu ptc. Ze wzrostu temperatury nie można jednak wnioskować o poziomie stężenia progesteronu. Uwaga - badania pokazują, że pierwszy znamienny wzrost poziomu progesteronu może nastąpić w okresie od trzeciego dnia przed do trzeciego dnia po owulacji.

  3. Wykres temperatury w typowym cyklu wykazuje dwie zasadnicze części odpowiadające fazie niższej temperatury i fazie wyższej temperatury. Z kolei w fazie wyższej temperatury wyróżnia się trzy elementy wykresu: tzw. skok temperatury (pomiędzy fazą niższej a fazą wyższej temperatury), ustaloną fazę wyższej temperatury oraz tzw. spadek przedmiesiączkowy obserwowany przed wystąpieniem krwawienia miesiączkowego.

  4. Przejście temperatury z niższego poziomu na wyższy nazywany skokiem temperatury.

  5. Skok (wzrost) temperatury jest rozpoznawany, gdy występuje określona (różna w różnych metodach!) różnica pomiędzy najwyższą z sześciu ostatnich temperatur fazy niższych temperaturą, a jedną z trzech następujących po sobie niezakłóconych wyższych temperatur.

  6. Dla celów interpretacji wykresów temperatury stosuje się, niestety, różne definicje określające „dzień skoku”. Według Światowej Organizacji Zdrowia za „dzień skoku” uważa się pierwszy z trzech kolejnych dni, w których temperatura jest wyższa o co najmniej 0,2oC od temperatury w sześciu poprzedzających je dniach (w fazie niższej temperatury).

  7. Ta zmiana temperatury zachodzić może w czasie kilku dni. Ze względu na charakter zmian temperatury dzielimy skok temperatury na:
  a) stromy (ostry, znamienny) - gdy przejście dokonuje się w ciągu 1-2 dni
  b) gdy zmiana trwa kilka dni:
  - łagodny (stopniowy),
  - schodkowy,
  - zębaty.
  Odpowiednie rysunki można znaleźć w wielu podręcznikach, są też w materiałach naszego „Kursu 28dni”.

  8. „Dzień skoku” nie musi oznaczać dnia owulacji (i najczęściej nie oznacza!).

  Ciąg dalszy w części drugiej!

  Barbara i Paweł
  •  
   CommentAuthorpetomasz
  • CommentTimeOct 1st 2006
   permalink
  Oto część druga "okienka o temperaturze"

  B. Konieczne warunki i zasady dobrego pomiary temperatury

  Aby wykres temperatury był „czytelny” i miarodajny, czyli możliwy do (samodzielnej) interpretacji powinien spełniać kilka warunków i zasad pomiaru oraz zapisu. Zapewniają one, że temperatury będą porównywalne z wartościami w innych dniach (tylko wówczas jest sens robienia wykresu!). Dopiero mając gwarancję, że pomiar został dobrze wykonany (zgodnie z poniższymi punktami), można przystąpić do interpretowania wykresu.

  a) warunki pomiaru:
  1. po nocnym spoczynku (wyjątek stanowi pomiar po pracy nocnej) [UWAGA: wymagany czas spoczynku jest różny w różnych metodach! Zazwyczaj ten odpoczynek powinien przekraczać trzy godziny.],
  2. zaraz po przebudzeniu,
  3. przed wstaniem z łóżka,
  4. o tej samej porze (temperatura zmienia się podczas dnia!)
  5. tym samym termometrem
  6. w tym samym miejscu (temperatura różnych części ciała jest różna.
  7. w kontakcie z najbardziej czułym na zmiany miejscem ciała, a więc ze śluzówką. Takie miejsca z wygodnym dostępem do śluzówki to: usta, przedsionek pochwy i odbyt. Ale uwaga: pomiar w ustach może być obarczony największym błędem (a więc pojawia się możliwość skoków), bo temperatura zależy od miejsca pomiaru (opracowano mapki rozkładu temperatury w ustach). Różnice mogą wynosić nawet 0,7°C (najniższa blisko przednich zębów, najwyższa koło migdałów). Poza tym mimowolne ruchy języka dodatkowo mogą zmieniać temperaturę wykazaną przez termometr. Mimo starań dosyć trudno jest zapewnić te same warunki każdego dnia.
  8. przez 5 minut (pomiar w pochwie lub odbycie) lub 8 minut (pomiar w ustach) przy pomiarze termometrem lekarskim lub owulacyjnym. Dla termometrów elektronicznych czasy pomiaru są inne i opisane w instrukcji obsługi. Termometr elektroniczny musi pokazywać temperaturę z dokładnością 0,01 stopnia, by móc zapisać poprawnie pierwsze miejsce po przecinku.

  b) zasady:
  1. pomiary rozpoczynamy od początku cyklu (w niektórych metodach - po ustaniu miesiączki)
  2. pomiary muszą być systematyczne (codzienne!)
  3. termometr przygotowujemy wieczorem poprzedniego dnia
  4. zapisujemy temperaturę zaraz po zmierzeniu
  5. notujemy dolegliwości chorobowe (katar, ból gardła itp.) oraz stosowane leki
  6. wpisujemy różnicę w terminie pomiaru (godzina), szczególnie po godz. 7:30
  7. zaznaczamy ewentualną zmianę termometru
  8. notujemy czynniki mogące zakłócić pomiar (inna godzina pomiaru, krótki sen, niecodzienne przeżycia, męcząca praca, spożyty alkohol oraz indywidualne reakcje na różne czynniki zmieniające temperaturę ciała; zmiana klimatu, podróż)
  9. każdy cykl zapisujemy na osobnej karcie (papierowej lub komputerowej)
  10. pomiarów dokonujemy także w czasie choroby,
  11. w ciąży pomiary wykonujemy przez cały pierwszy trymetr (aby zauważyć ewentualne zagrożenie ciąży).

  c) dopuszczalne poprawki:
  1. poprawienie wartości temperatury dopuszczane jest w metodzie angielskiej tylko w przypadku pomiaru o nieco innej godzinie niż zwykle (przy pomiarze w okresie od godziny 4 do 11). Sposób korekty omówiony zostanie w „Kursie 28dni”.
  2. pomiar w jakikolwiek sposób zakłócony oznaczamy innym znakiem albo opisem.
  3. jeśli któregoś dnia nie dokonano pomiaru temperatury, to nie łączy się sąsiednich punktów żadną linią (nawet przerywaną).

  Ciag dalszy w części III.

  Barbara i Paweł
  •  
   CommentAuthorpetomasz
  • CommentTimeOct 1st 2006
   permalink
  Oto część trzecia i ostatnia "okienka o temperaturze".

  C. Korzyści z pomiaru temperatury

  Korzyści płynące z pomiaru temperatury są wielorakie. Prosty, nie kosztowny i wiarygodny test termiczny służy przede wszystkim do badania hormonalnej czynności jajnika. Za podwyższenie temperatury odpowiada bowiem progesteron wydzielany przez dojrzały lub pęknięty pęcherzyk jajnikowy.
  Pozwala także:
  1. rozpoznać dwufazowy lub jednofazowy przebieg cyklu miesiączkowego,
  2. obliczyć czas trwania fazy pęcherzykowej i lutealnej cyklu miesiączkowego, a więc przewidzieć termin miesiączki,
  3. ustalić termin odbytego jajeczkowania z dokładnością wystarczającą dla celów klinicznych (skok i utrzymanie się wyższej temperatury jest wiarygodnym, ale tylko pośrednim, dowodem odbytej owulacji, która mogła nastąpić przed, w czasie lub po skoku temperatury),
  4. rozpoznać poczęcie dziecka, określić czas trwania ciąży, przewidywany termin porodu i niekiedy przewidzieć zagrażające poronienie,
  5. stwierdzić zaburzenia cyklu miesiączkowego,
  6. wybrać właściwy czas na przeprowadzenie badań diagnostycznych np. przy leczeniu niepłodności,
  7. wyznaczyć koniec okresu płodności według metody termicznej i objawowo-termicznej (uwaga - temperatura nie stanowi jednak wskaźnika początku okresu płodnego).

  D. Wstępna analiza „nietypowego zachowania się temperatury

  - długa faza niskich temperatur - wydłużenie cyklu
  - długa faza wysokich temperatur (powyżej 18 dni) - poczęcie dziecka; a gdy jednak wystąpi miesiączka - prawdopodobne wczesne poronienie
  - krótka faza wysokich temperatur - brak możliwości poczęcia dziecka; konieczne podjęcie leczenia albo zmiany trybu życia i diety
  - pofalowany przebieg - nieustabilizowana sytuacja hormonalna najczęściej związana z wcześniejszym stosowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych oraz występuje w premenopauzie i po porodzie.

  Pozdrawiamy,
  Barbara i Paweł
  •  
   CommentAuthorIWA
  • CommentTimeOct 1st 2006
   permalink
  petomasz - mówisz że należy mierzyć temperatuę cały pierwszy trymestr i że można dzięki temu rozpoznać zagrożenie poronieniem. Powiedz o tym coś więcej! co może być tego oznaką? ja mierzę cały czas temperaturkę i chciałabym wiedzieć jeżeli będzie się zbliżało coś złego, co mogłoby zagrażać życiu mojego maleństwa!
  --
  •  
   CommentAuthorAnia
  • CommentTimeOct 1st 2006
   permalink
  Petomasz- ciekawe informacje. O coś takiego właśnie mi chodziło!

  A gdzie jest ten KURS 28DNI?
  • CommentAuthorHajduczek
  • CommentTimeOct 1st 2006
   permalink
  bardzo fajnie to zrobił petomasz:) Proszę więcej informacji na temat wystąpienia czasu owulacji jeśli jest jeszcze coś do dodania.
  •  
   CommentAuthorAmazonka
  • CommentTimeOct 2nd 2006
   permalink
  Petomasz, możesz zmienić temat wątku tak samo, jak zmieniasz jego treść. Zmień pierwszą wypowiedź.
  --
  •  
   CommentAuthorvala
  • CommentTimeOct 2nd 2006
   permalink
  Petomasz napisał: (troche przycielam cytat aby było widać o co konkretnie mi chodzi)

  "Aby wykres temperatury był „czytelny” i miarodajny, powinien spełniać kilka warunków i zasad pomiaru. Zapewniają one, że temperatury będą porównywalne z wartościami w innych dniach (tylko wówczas jest sens robienia wykresu!).
  1. po nocnym spoczynku (wyjątek stanowi pomiar po pracy nocnej) [UWAGA: wymagany czas spoczynku jest różny w różnych metodach! Zazwyczaj ten odpoczynek powinien przekraczać trzy godziny.]"

  Pytanie brzmi nastepująco:
  Na wykresie zgodnie z Twoją sugestią już zaznaczyłam, że: karmię piersią, zaznaczam ile razy w nocy wstaję do dziecka, ile razy w nocy karmię i o której godzinie przed porannym (o 06:00) pomiarem temperatury wstaję.
  U mnie nocny spoczynek zwykle nie trwa 3 godzin, gdyż przewąznie wstaję do dziecka w okolicach 03:30/04:00/04:30 lub i godzinę przed pomiarem czyli o 05:00.
  Czy takie pobudki i bieganie do dziecka oraz karmienie ma duży wpływ na temperatury?
  Czy jednak moje temperatury nie są porównywalne i nie ma sensu robić wykresu?
  •  
   CommentAuthorAmazonka
  • CommentTimeOct 2nd 2006
   permalink
  Petomasz, a co ze zbliżającą się zmianą czasu?
  --
  •  
   CommentAuthorngL
  • CommentTimeOct 2nd 2006 zmieniony
   permalink
  29 października o godzinie 3:00 (rano, dla jasności) cofamy zegarki na godzinę 2:00 w związku z czym śpimy o godzinę dłużej.
  Idąc dalej tym torem - tutaj jest łatwiej niż przy zmianie czasu z zimowego na letni, bo zwyczajnie mierzymy o godzinę wcześniej i dopiero w następnym cyklu zmieniamy na dogodną dla siebie.
  (łatwiej teraz, bo nie musimy siać paniki, że przecież po zmierzeniu wstajemy "i co teraz skoro mam wstać o godzinę wcześniej niż powinnam zmierzyć").
  Chodzi przecież o przyzwyczajenie naszego organizmu do konkretnej pory (zegara biologicznego) - a nie do godziny na zegarku.
  •  
   CommentAuthorLadybird76
  • CommentTimeOct 2nd 2006
   permalink
  PETOMASZ !!!!!!!!!!!!!!

  NIE WIEM JAK MAM TO ODNIEŚĆ DO WŁASNEGO WYKRESU! TROSZKĘ MAM JESZCZE Z TYM PROBLEM... PROSZĘ O POMOC!!

  3. Wykres temperatury w typowym cyklu wykazuje dwie zasadnicze części odpowiadające fazie niższej temperatury i fazie wyższej temperatury. Z kolei w fazie wyższej temperatury wyróżnia się trzy elementy wykresu: tzw. skok temperatury (pomiędzy fazą niższej a fazą wyższej temperatury), ustaloną fazę wyższej temperatury oraz tzw. spadek przedmiesiączkowy obserwowany przed wystąpieniem krwawienia miesiączkowego.

  4. Przejście temperatury z niższego poziomu na wyższy nazywany skokiem temperatury.

  5. Skok (wzrost) temperatury jest rozpoznawany, gdy występuje określona (różna w różnych metodach!) różnica pomiędzy najwyższą z sześciu ostatnich temperatur fazy niższych temperaturą, a jedną z trzech następujących po sobie niezakłóconych wyższych temperatur.

  6. Dla celów interpretacji wykresów temperatury stosuje się, niestety, różne definicje określające „dzień skoku”. Według Światowej Organizacji Zdrowia za „dzień skoku” uważa się pierwszy z trzech kolejnych dni, w których temperatura jest wyższa o co najmniej 0,2oC od temperatury w sześciu poprzedzających je dniach (w fazie niższej temperatury).
  •  
   CommentAuthorLadybird76
  • CommentTimeOct 2nd 2006
   permalink
  ... może zbyt tępa jestem aby to pojąć wszystko jednym tchem! mój wykres a 28 dni jest jaki jest i też ciężko mi cokolwiek powiedzić jeśli pewne sprawy są dla mnie obce a tłumaczenia książkowe do mnie niedocierają :(
  Czasami na chłopski rozum wystarczyło by było wszystko wiadome a tak to nadal jeszcze nie rozumię pewnych spraw dot. temperatury!
  •  
   CommentAuthorpetomasz
  • CommentTimeOct 2nd 2006
   permalink
  Drogie Panie,
  Ze zmiana czasu nie ma problemu, a przynajmniej nie powinno być. MIerzymy temperaturę o nowej godzinie ale na wykresie zaznaczamy, że nastapiła zmiana czasu. Najwyżej okaże się, że dalsza część wykresu bedzie przesunięta nieco w górę (jeśli pomiar był dokonywany po 7:30). Jeśli ktos mierzył wczesniej, to - w zasadzie - nie powinno byc żadnej zmiany.

  Ladybird, Nie moge zobaczyc Twoich wykresów, bo trwa przebudowa '28dni". Może bardziej szczególowe pytania wyslij na mój adres bezposrednio.

  Valu, Pomiar temperatury ma sens. Na razie nie widzę Twojego wykresu (przebudowa aplikacji!), więc nie wiem, jak te pobudki wpływaja na temoperaturę. Jeśli tylko na krótko wstajesz, by wziąć dziecko do karmienia, a więc nie wychładzasz swego ciała, to nie powinno to przeszkadzać w dobrym pomiarze. Dobrze, że zaznaczasz informacje o godzinach karmienia. Cieszę się, że karmisz piersią - to bardzo ważne! Czy wiesz, że przy pełnym karmieniu piersią (wyłącznym, czyli bez dodatków i dłuższych przerw, bez smoczka) płodnośc powraca według LAM dopiero po szesciu miesiącach (dla 98 % kobiet karmiących) o ile nie pojawuiło się krwawienie po 56 dniu od porodu?. Mierzenie temperatury pozwoli "wyłapać" moment powrotu płodności łatwiej niz obserwacja śluzu, która może byc zaburzona przez karmienie. Według Roetzera przy pełnym karmieniu niepłodnośc trwa 12 tygodni (84 dni). Pełne karmienie oznacza, że nalezy przystawiać dziecko 5-6 razy na dobę (minimum) a sumaryczny czas karmienia powinien przekraczać 100 minut na dobę; przerwy nie moga byc dłuższe niż 6-7 godzin w dzień i w nocy (8 godzin to za długa przerwa) oraz nie należy podawac żadnych posiłków ani płynów poza pokarmem matki (smoczek mozna podawać).
  Pozdrawiamy!

  Iwo, W pierwszym trymestrze ciąży temperatura powinna utrzymywać się na stałym, wyższym poziomie. Ewentualne obniżenie temperatury może oznaczać zaburzenie w wydzielaniu progesteronu (jego spadek), co grozi poronieniem, o ile lekarz nie poda progesteronu dla podtrzrymania.

  Amazonko - dziękuję za radę, Już poprawiłem.

  Aniu, "Kurs 28dni" bedzie dostepny dla uzytkowników oficjalnej wersji "28dni". Trzeba bedzie jednak troche poczekać - Damazy ma i tak dużo roboty.

  Pozdrawiam,
  Paweł
  •  
   CommentAuthorLadybird76
  • CommentTimeOct 2nd 2006
   permalink
  Petomasz chętnie bym wysłała gdybym go miała i znała ten Twój adres :))
  •  
   CommentAuthorib_
  • CommentTimeOct 3rd 2006
   permalink
  Witajcie. Czytam sobie posty i trochę mi się w głowie rozjaśnilo, ale nie wiem jeszcze jednego. Otóż u mnie w fazie temp. wyzszej temp. utrzymuje sie na poziomie ok. 36,9 - 37,0'C, i jest w miare stabilna, ale za to temp. w fazie niższej przypomina wykres akcji serca... (zakres 35,7- 37,0), niektóre temp. z tych niższych sięgaja nawet poziomu fazy wyzszych. Troche mnie to martwi. Wyglada na to, że mam lekko zwichrowany poziom hormonów... dodam, ze nigdy nie brałam tabletek antyk., jedynie kilka lat temu leczyłam hormonalnie tarczyce. Czy to nie dykwalifikuje metody objawowo-termicznej?
  •  
   CommentAuthorvicky80
  • CommentTimeOct 4th 2006
   permalink
  petomasz mam pytanie ostatnio jestem prawie non stop przeziebiona w zeszly weekend mialam nawet stan podgorczkowy. dlatego mierze tempke ale ona prawie caly czas jest zaklocona:( rownoczesnie caly czas (juz 3ci cykl) badam szyjke macicy i sluz. na podstawie sluzu i szyjki sadze iz owulacja zbliza mi sie albo juz juz ja mam/mialam. tzn szyjka jest twarda wysoko lekko otwarta, sprawdzam ja zawsze wieczorem, wiec dzisiejsza sprawdze doiero wieczorem,ale dzis mam juz opisywane przez Roeztzer'a odzczucie "wodospadu",a od paru dni sluz plodny, a dzis dodatko tak idealny sluz plodny jakiego nie pamietam..wiem ze mam dni potencjalnie plodne, tylko dziwi mnie ta szyjka mimo iz jest wysoko ze jeszcze wczoraj byla tylko lekko otwarta i twarda.
  pytanie brzmi czy na podstawie szyjki i sluzu, bede mogla wyznaczyc dni nieplodnosci bezwglednej? bo jak rozumiem tempka jest zaklocona. mimo iz ja mierze i zapisuje,wydaje mi sie ze juz sie ustabilizowala,bo czuje sie od 2dni duzo lepiej,stanu podgoraczkowego nie mam..i spadla mi tempka rowniez wewnatrz pochwy.
  tylko nie bede miala niezakloconych szesciu wstecznych temperatur chyba:(
  czy samo gardlo- ostre zapalenie bez goraczki, lub przeziebienie rowniez bez goraczki oznacza iz temperaturze ufac juz nie mozna? tzn samej to wiem na pewno ze nie. ale w polaczeniu z dwoma pozostalymi objawami?? Czy mam sie powstrzymywac od wspolzycia przez caly taki cykl i pol kolejnego? jak to jest?
  •  
   CommentAuthorLadybird76
  • CommentTimeOct 4th 2006
   permalink
  Petomasz wszystko już działa więc liczę na Twoją pomoc zważywszy na fakt, że o dziwo testy owu w 29dc wyszedł jaki wyszedł, śluz w większości płodny, więc postawiłam na przytulanki ale na moje nieszczęscie dzisiaj boli prawy jajnik, że nawet chodzić się nie da :((
  •  
   CommentAuthorAmazonka
  • CommentTimeOct 4th 2006
   permalink
  Ja też często jestem przeziębiona bez gorączki. Gorączka = ciężka choroba. Za to złe samopoczucie, "rozbieranie" przez grypę zakłóca temp.
  --
  •  
   CommentAuthorvicky80
  • CommentTimeOct 5th 2006
   permalink
  miło by było gdyby ekspert zarządzający tematem w wolnej chwili odpowiedział na mój poprzedni post :) dziękuję, mam tę sytuację drugi cykl, tylko wtedy zdążyłam mieć 6temp.niższych niezakłóconych a teraz sama nie wiem już co mam robić:(
  •  
   CommentAuthorAmazonka
  • CommentTimeOct 5th 2006
   permalink
  Jak ekspert prxyjdzie, to odpisze.
  MIejmy nadzieję.
  --
  •  
   CommentAuthorLadybird76
  • CommentTimeOct 5th 2006
   permalink
  Amazonko właśnie dizsiaj się zastanawiam czy experci tu są z grzeczności tylko od czasu do czasu ??
  •  
   CommentAuthorAmazonka
  • CommentTimeOct 5th 2006
   permalink
  Pewnie mają sporo swoich zajęć, a także tworzenie kursu 28dni i przygotowywanie kolejnych "okienek".
  Dlatego są od czasu do czasu.
  Najszybciej odpowiada Josaris.
  --
  •  
   CommentAuthorvicky80
  • CommentTimeOct 5th 2006
   permalink
  dokladnie, Josaris odpowiada:) a jest nowa tutaj:) petomasz tez mi zazwyczaj odpowiada, ale on i tak sie duzo udziela, chyba ma duzo pracy. jmick z opoznieniem, a agulla... hmmm.. zwykle duzo za pozno. ale licze, naprawde licze na to iz w wersji platnej bedzie to jakos lepiej zorganizowane:confused:
  •  
   CommentAuthorzuza
  • CommentTimeOct 5th 2006
   permalink
  tak kiepsko z tymi ekspertami czeka się i czeka :sad:
  --
  •  
   CommentAuthorAmazonka
  • CommentTimeOct 5th 2006
   permalink
  A np. losy sobotniego wieczoru się ważą...
  --
  •  
   CommentAuthorLadybird76
  • CommentTimeOct 5th 2006
   permalink
  ciągle mam wątpliwości odnosnie płacenia za 28 dni jeśli w chwili gdy naprawdę będę chciała się skierowac z poradą do wxperta na jego odpowiedź będę czekała wieczność!!
  •  
   CommentAuthorAmazonka
  • CommentTimeOct 5th 2006
   permalink
  Masz miesiąc na zastanowienie.
  --
  •  
   CommentAuthorzuza
  • CommentTimeOct 5th 2006
   permalink
  ja chyba zrezygnuję z płacenia , w sumie to w kalendarzyku mogę sobie narysować wykres za darmo, forum będzie dostepne , a jak 28 dni będzie przypominało FF z całymi tymi bajerami to i owszem :bigsmile:
  --
  •  
   CommentAuthorLadybird76
  • CommentTimeOct 5th 2006
   permalink
  hmmmmm miesiąc to za mało na poprawki.... nie dla mnie ale dla samego mistrza 28dni :))
  •  
   CommentAuthorvicky80
  • CommentTimeOct 5th 2006
   permalink
  Amazonko, dokladnie, wazyly mi sie cenne weekendowe noce trzeciej fazy..i nikt mi nie odpowiedzial.zaryzykowalam na podstawie mojej skromnej wiedzy,jak sie okazalo slusznie-ale juz PO CZASIE.
  •  
   CommentAuthorAmazonka
  • CommentTimeOct 5th 2006
   permalink
  U mnie też tak było.
  A może to znak, że robisz postępy? :-)
  --
  •  
   CommentAuthorMagg
  • CommentTimeOct 7th 2006
   permalink
  Mam pytanko! Może ktoraś wie od kiedy piersi robią się obrzmiałe i wrażliwe jeżeli sie zaciążyło? Cały czas się zastanawiam czy coś z tej insemy wyszło bo oprócz tego że mam strasznie dużo grutkowatego śluzu i zasypiam już na wiadomosciach to zero innych objawow..... normalnie mam złe przeczucie...
  --
  •  
   CommentAuthorngL
  • CommentTimeOct 7th 2006 zmieniony
   permalink
  Magg - sprawa bardzo bardzo i jeszcze raz - bardzo indywidualna ;)
  Najczęściej jednak dziewczyny skarżą się na dużą bolesność zaraz po owulacji i w okolicy miesiączki, niektóre mają tak wrażliwe brodawki, że nie mogą nosić staników. Czasem rosną bardzo obie piersi.
  Jakkolwiek - takie same cuda mogą się dziać i bez ciąży.

  A jeśli chodzi o brak objawów - u niektórych dziewczyn jedeynym objawem ciąży jest dobry wzrok, czyli zauważenie drugiej krechy na teście. Spokojnie! :smile:
  Ciesz się, że nie rzygasz dalej niż patrzysz! Za jakiś czas będziesz Naturze wdzięczna, że oszczędziłą Ci marnego widoku samej siebie w lustrze (po nocnych rzygajkach) :)
  •  
   CommentAuthorIWA
  • CommentTimeOct 7th 2006
   permalink
  Magg - mnie piersi zaczęły boleć jakieś 10 dni przed spodziewaną @! Dlatego też myślałam że tro ta małpa się zbliża , a tu takie szczęście ...! Tak poza tym to miałam niewiele objawów, na pewno duże zmęczenie , tera zteż zasypiam nawet na stojąco! To się wcześniej nie zdarzało, troszkę nudności, ale nie wielkie więc nie zwróciłam na nie uwagi! I tyle , dopiero teraz jest więcej objawów, ale to już prawie 7 tydzień! :bigsmile::cheer::crazy::swingin:
  --
  •  
   CommentAuthor_mag_
  • CommentTimeOct 9th 2006
   permalink
  ngl, nudności takl szybko nie przychodzą, dopiero po spodziewanej @.
  --
 1.  permalink
  mag-dre, u mnie niestety występują zaraz po owulce :(
  •  
   CommentAuthorngL
  • CommentTimeOct 9th 2006 zmieniony
   permalink
  mag_dre - z tym bywa różnie... teoretycznie mówi się o wymiotach w drugim i rzecim miesiącu a prawda jest taka, że nudności mogą nastąpić dużo wcześniej. Jestem tego przykładem, choć nie zaciążonym. Mam dość wysoki progesteron po owulacji (ale w normie) co powoduje, że nie czuję się najlepiej - znaczy po przebudzeniu mam mdłości, jak poczuję zapach słodyczy to mam mdłości (chociaż jak je jem to nic się nie dzieje) i ta jazda samochodem, zawsze w 2 fazie muszę brać aviomarin nawet jak jadę gdzieś 10 minut. To co będzie jak w ciąży jeszcze zwiększy mi się stężenie progesteronu?
  W drugim i trzecim miesiącu wymioty i nudności mają już charakter bardziej mechaniczny (rosnący malec uciska treść żołądkową).
  •  
   CommentAuthorMrsHyde
  • CommentTimeOct 9th 2006
   permalink
  u mnie nudnosci pojawily sie w terminie spodziewanej @ i tylko sie juz nasilaly, wymiotowalam codziennie do konca 7 miesiaca, w 8 i 9 to juz jak tylko cos mi "zapachnialo" lub gdy cos mi niepodeszlo (tu dziwne) wygladowo. W pierwszym trymestrze ciazy wymiotowalam nawet na wode (ciut nie wsciekllizna!!) i schudlam 9kg; musialam byc na kroplowkach tyle ze lekarze mowia ze ja to skrajny przypadek bo ja nie tyle wymiotowalam od poziomu hormonow co z powodu umiejscowienia jakiegos nerwu zblyt blisko szyjki macicy. Z tego samego wzgledu wymiotowalam w czasie porodu przy kazdym skurczu. Ogolnie nikomu nie zycze takich przejsc ale jak to mowi moj gin - ja jestem przykladem ksiazkowym tego jak byc nie powinno. I co sie dziwic ze teraz w ciaze zajsc nie moge :cry:
  •  
   CommentAuthorbabyphat
  • CommentTimeOct 10th 2006
   permalink
  Aniu ale miałaś przypadłość, jeszcze o czymś takim nie słyszałam.:sad: Mam nadzieję, że w drugiej ciąży nie będzie tak samo:smile:
  •  
   CommentAuthorMrsHyde
  • CommentTimeOct 10th 2006
   permalink
  babyphat - niestety u mnie jest ryzyko ze bedzie powtorka z rozrywki i jestesmy tego swiadomi i obydwoje na to przygotowani, juz nawet moge plackiem lezec calosc (wtedy tylko ostatni trymestr) aby byl maluch...
  •  
   CommentAuthorngL
  • CommentTimeOct 10th 2006
   permalink
  "Obydwoje na to przygotowani" - coś mi się wydaje, że i tak więcej to Ty będziesz cierpieć niż Małż ;)))
  •  
   CommentAuthorbabyphat
  • CommentTimeOct 10th 2006
   permalink
  ja nie wiem czy się pomyliłam i wcisnęłam "powróć do dyuskusji" bo jest za blisko "dodaj komentarz".
  O tym już pisałam Damazemu i...NIC. Albo mi zjadło komentarz. To już któryś raz!:sad:

  Aniu napisałam ci: JESTEŚ WIELKA:bigsmile:
  •  
   CommentAuthorMrsHyde
  • CommentTimeOct 10th 2006
   permalink
  nGL owszem ja cierpialam tyle ze maz mial mase roboty przy mnie bo sie nie podnosilam z lozka i biedny na zwolnieniu siedzial i miske mi trzymal bo nawet do lazienki w pewnym momencie nie bylam wstawac. zreszta ja jestem silniejsza psychicznie niz on i ja to jakos znosilam a on biedak pozniej sie przyznal dopiero jak bardzo to przezywal
  •  
   CommentAuthorbabyphat
  • CommentTimeOct 10th 2006
   permalink
  teraz będzie mu trudniej, bo będzie musiał zająć się tobą i dzidzią, która już jest.
  To musi być fajny facet.:smile:
  • CommentAuthorgos_m
  • CommentTimeOct 24th 2007
   permalink
  Kochane Kobietki..piszę do Was, może mi pomożecie..Otóż dziś szósty dzień znamiennie podwyższonej temperatury. Wciąż próbuję nauczyć się badać szyjkę.Czy jest to już bezpieczny czas by podjąć współżycie?
  •  
   CommentAuthorAmazonka
  • CommentTimeOct 24th 2007 zmieniony
   permalink
  To zależy od Twoich planów. Najlepiej podaj link do wykresu.
  --
  •  
   CommentAuthorvicky80
  • CommentTimeOct 24th 2007
   permalink
  no i co znaczy wg Twojej definicji znamiennie podwyższona tempka?:wink:
  wykres proszę:)
  • CommentAuthorgos_m
  • CommentTimeOct 25th 2007
   permalink
  Tak to się przedstawia
  36,8-7
  36,9-8, 9, 10
  36,7-11, 12
  36,8-13
  36,9-14, 15
  37,1-16
  37,2-17
  37,1-18
  37,4-19, 20
  37,2-21
  37,3-22
  37,2-23
  •  
   CommentAuthorvicky80
  • CommentTimeOct 25th 2007 zmieniony
   permalink
  a nie możesz wykresu podać grafuicznego? fotki? skanu, albo dodanego u nas? mamy 30dni za friko, to da sie wprowadzic niejeden wykres:)
  btw bardzo wysokie masz te tempki..gdzie mierzyłaś tempke? i jakim termometrem? czy masz jakies badane objawy sluzu? naprawdę polecam wprowadzenie wykresiku na 28dniach..
  •  
   CommentAuthordorah
  • CommentTimeOct 25th 2007
   permalink
  Zdecydowanie jest wzrost temperatury od 16 dc.
  Czyli w 18 jest trzecia wyższa, ale nie polecam metody termicznej, tylko objawowo-termiczną z interpretacją objawu śluzu.
  Zapraszamy na 28dni.
  -- chętnie pomogę w interpretacji
Chcesz dodać komentarz? Zarejestruj się lub zaloguj.
Nie chcesz rejestrować konta? Dyskutuj w kategoriach Pytanie / Odpowiedź i Dział dla początkujących.